Filipino/Tagalog

Mga DreamSF na Organisasyon

Ang mga sumusunod na organisasyong sa komunidad ay tumatanggap ng pondo galing sa Office of Civic Engagement and Immigrant Affairs, upang magbigay ng libre o murang tulong para sa mga aplikante ng DACA. Tawagan o bisitahin ang isa sa mga DreamSF partners para makakuha ng tulong sa aplikasyon ng DACA o sa pag-renew.

 

Catholic Charities CYO 990 Eddy Street
San Francisco, CA 94109415.972.1315
 • Mga kilinika para sa Konsultasyon tuwing Lunes @ 2pm (Ang rehistrasyon ay mula 10am-12pm)
 • Español, Portugues, Deutsch,  普通话
Legal Services for Children 1254 Market St, Third Floor
San Francisco, CA 94102415.863.3762
 • Mga kilinika para sa Konsultasyon tuwing byernes mula  3pm – 5pm
 • 中文 & Español

San Francisco Immigrant Legal & Education Network (SFILEN)

Asian Pacific Islander Legal Outreach (APILO) 1121 Mission Street
San Francisco, CA 94103415.567.6255
 • Kailangan mag-pa appointment muna para makakuha ng konsultasyon (Tawag lang po para makakuha ng karagdagan impormasyon)
 • ພາສາລາວ (pha sa lav), 中文, Tagalog
Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus (AAAJC – ALC) 55 Columbus Avenue
San Francisco, CA 94111415.896.1701
 • Kailangan mag-pa appointment muna para makakuha ng konsultasyon (Tawag lang po para makakuha ng karagdagan impormasyon)
 • 普通话, 广东话, Ngôn ngữ tiếng việt, mag-request lang po kapag kailangan ng ibang wika
 • AB540 Youth Program
Central American Resource Center (CARECEN) 3101 Mission Street
San Francisco, CA 94110415.642.4400
 • Mga klinika para sa konsultasyon. Lunes hanggang Byernes (10am – 12:30pm para sa mga Drop-In; 2pm-5pm kapag may Appointment lamang. Tawag lang po para makakuha ng karagdagan impormasyon)
 • Español
Dolores Street Community Services 938 Valencia Street
San Francisco, CA 94110415.282.6209
 • Mga konsultasyon na workshop tuwing martes (12:30pm – 3:00pm)
 • Español, Français, Português at iba pang wika kapag hiniling sa SFILEN.
 • Paki Contact si Ana Herrera para sa karagdagan impormasyon: aherrera@dscs.org
La Raza Centro Legal 474 Valencia ST. #295
San Francisco, CA 94103415.575.3500
 • Mga presentasyon na nagbibigay ng kaalaman
 • Mga klinika para sa konsultasyon tuwing martes 10am – 12pm at 1pm – 3pm.
 • Español

 

Advertisements